HomeOver mezelfOver homeopathieContactEnglish

Hebt u een vraag ?

Wilt u meer info? Wenst u een afspraak te maken? U kan mij bereiken via:

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens die het gevolg zijn van uw consultatie zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit doorgegeven worden aan derden. Via het adres: jos.herygers@telenet.be  kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u op eenvoudig verzoek verkrijgen via bovenstaand e-mail adres of via persoonlijk contact.

Designed with
by Digital Farmers